NGO Back English Menu

ชิรากาว่าโกะ

ชิรากาว่าโกะ (Shirakawa-go) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ระหว่างคานาซาว่าและทากายาม่า หมู่บ้านโบราณนี้เป็นมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์คือ บ้านที่ใช้หญ้าฟางมาทำหลังคามุมจั่ว เรียกว่า กัสโชสุคุริ คุณสามารถค้างแรมที่บ้านกัสโชสุคุริซึ่งมีอายุประมาณ 100-200 ปีได้ที่นี่ สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเรียบง่ายนั้นกลมกลืนไปกับทรรศนียภาพของภูเขารอบข้าง ในแต่ละฤดูที่นี่จะให้บรรยากาศที่แตกต่างกันไป อาหารท้องถิ่นที่หากินได้เฉพาะที่นี่ เช่น สึเคโมโนสเต็ก(ผักดองผัดไข่) เมนูปลาแม่น้ำท้องถิ่น เป็นต้น

วิธีการเดินทาง

Cetrip Japanข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว