NGO Back English Menu

ทาคาสุ - กุโจ

เมืองทาคาสุ (Takasu-cho) ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกิฟุ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการชมทรรศนียภาพ

วิธีการเดินทาง

Cetrip Japanข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว