NGO Back English Menu

ทากายาม่า

ทากายาม่า (Takayama) ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไปให้ได้ของภูมิภาคชูบุ ที่นี่มีตึกและบ้านโบราณคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ทากายาม่าล้อมรอบไปด้วยภูเขา ในฤดูหนาวที่นี่จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลยามะกุรุม่า ซึ่งเป็นเทศกาลเฉพาะของทากายาม่า ที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทากายาม่ามีราเม็งทากายาม่าและเนื้อฮิดะเป็นอาหารท้องถิ่นชื่อดังที่ต้องมาลองรับประทานให้ได้ซักครั้ง!

วิธีการเดินทาง

Cetrip Japanข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว