NGO Back Language Menu

เส้นทางการท่องเที่ยว

ชูบุ หรือภูมิภาคกลางของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เนื่องจากที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ปราสาทอินุยาม่า เลโก้แลนด์ ในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ หรือฮิดะทากายาม่า ชิรากาว่าโกะ ในจังหวัดกิฟุ และศาลเจ้าอิเสะ ในจังหวัดมิเอะ เป็นต้น หากต้องการไปเยือนสถานที่ข้างต้น สามารถเดินทางจากเซ็นแทรร์ (สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์) ซึ่งจะเดินทางได้ง่ายกว่าเดินทางมาจากสนามบินนานาชาตินาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ โตเกียว หรือสนามบินคันไซ โอซาก้า เซ็นแทรร์ช่วยให้คุณเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในชูบุได้ง่ายๆ! เราจะนำเสนอมนต์สเน่ห์แห่งชูบุ และแผนการท่องเที่ยวเบื้องต้นสำหรับภูมิภาคนี้

chubu map